24
sep

Vzdelanie staro Egyptského liečiteľa III.

   Autor: Asarat   v články | Zobrazené: 1x

Výsledky prútikárského merania

Podľa prvých skúseností, získaných laikmi, javy v tieni pyramíd a obeliskov sa dajú preskúmať pomocou virgulí a pravidiel prútkarstva. Merania, urobené skutočnými majstrami tohto umenia, dali nasledujúce výsledky:
Okolo Cheopsovej pyramídy pôsobia
– sily nabitia
– sily vybitia

Dajú sa najvýstižnejšie opísať ako plusové a mínusové sily Zeme.

– Mínusové sily pôsobia prevažne na východnej a južnej strane Cheopsovej pyramídy. To vysvetľuje, prečo sa návštevníci, idúci len popri týchto stranách, cítia unavení a vyčerpaní.
– Plusové sily pôsobia prevažne na západnej a severnej strane: To vysvetľuje správnosť konceptu predpokladajúceho, že na západnej strane Cheopsovej pyramídy bolo liečivé silové pole. Naopak, hroby by tu boli zakázané, lebo neustále prúdiace sily Zeme by rušili pokoj mŕtvych.
Možno je to dôvod toho, že vchod do Cheopsovej pyramídy sa nachádza práve na severnej strane. Aby sa faraón mohol nabiť energiou, chodil od severnej na južnú stranu, teda smerom k oživujúcej strane pyramídy.

Cheopsova pyramída mala však oveľa dôležitejšiu funkciu: slúžila na diagnostiku a terapiu ochorení orgánov. Následný prvý odhad diagnózy, prvý krok v diagnostickom procese, sa dá pozorovať aj dnes:
– Človek od základu zdravý sa po „energetickej sprche“ cíti životaschopne a nepozoruje na sebe žiadne negatívne účinky.
– Priemerne zdravý človek sa v blízkosti pyramídy cíti dobre.
– Človek s ľahkými problémami cíti na východnej a južnej strane Cheopsovej pyramídy krátkodobé symptómy ako nevoľnosť, bolesti hlavy, poruchy sústredenia a ľahkú únavu.
– Ak má človek v tele nejaké slabé miesto vo svojich orgánoch – pričom orgán sám nemusí byť chorý – dajú sa tieto príznaky cítiť na východnej a južnej strane aj dnes.

Ezoterici, budhisti a jogíni sa v každom prípade majú vyhýbať rohom pyramídy. Toto platí predovšetkým pre severný roh Cheopsovej pyramídy, ktorý je svojím nasmerovaním na severnú os najsenzitívnejším bodom celej pyramídy. Kto sa tu zdrží dlhšie ako 20 minút, podľa zistenia prútkarov sa „prepóluje“. Môže to byť veľmi nepríjemné pre okruh osôb so získanou senzibilitou. Prvé skúsenosti ukazujú, že tieto účinky môžu trvať až 8 týždňov.
Obelisky
Obelisky boli nástrojmi, pomocou ktorých sa chrámoví kňazi, ale aj návštevníci zbavovali nadbytočných frekvencií. Využitie obeliskov spočívalo v tom, že ľudia boli pri odchode z chrámu znova fit, zas sa mohli zaradiť do denného života. Medzi dvoma obeliskami vzniká akýsi druh magnetickej masáže ľudskej aury. Takto to vysvetľujú prútikári.
Liečivá sila obeliskov
Prútikárske pokusy dokazujú, že osamelo stojací obelisk vykazuje mimoriadne silný účinok, ak sám stojí na senzitívnom výstupnom bode zemského magnetizmu. Svojimi rohmi musí byť nasmerovaný na severo – južnú os. Už úplne malé obelisky s 30 centimetrovou výškou, postavené na ľubovolnom mieste, avšak nasmerované v osi sever – juh, majú merateľný účinok na testované osoby.

Niektoré výsledky pokusov
– u testovaných osôb, sediacich severne od osi, postupne vzniká za normálnych okolností príjemná nálada
– Južne od osi sa testované osoby správajú nepokojne. Magnetická frekvencia vyrábaná ich telom je v tomto prípade opačná ako frekvencia, vyrábaná obeliskom.
– Dva obelisky vyvolajú v typickom prípade pozitívne pólovanie pokusnej osoby. Stačí nasmerovanie na východo – západnú os, pričom rohy objektov musia byť nasmerované na severo – južnú os. Veľmi malé objekty majú stáť v odstupe 10 centimetrov. U objektov s výškou do dvoch metrov sa odporúča 1,3 metra.
– prútikár meria dve protichodné frekvencie s pozitívnym účinkom na bioelektrické a biomagnetické pole človeka. Kto sa ráno zdržuje 2 až 3 minúty v takomto poli, teda medzi dvoma obeliskami, odnáša si so sebou energiu asi na 30 hodín. Výsledky sa dostavia hlavne v nervovej oblasti. Účinok sa dá merať pomocou virgule, ak ľudia aj obelisky stoja na zemi a ak dodržíme nasmerovanie osí. Kto robí tieto pokusy v byte bez kontaktu so zemou, musí rátať so stratou 60%. Čím väčšie je narušenie nasmerovania osí okolím, napr. železobetónom, tým slabší je účinok obeliskov.
Sfinga – výsledky meraní
– Od láb sfingy vychádzajú plusové a mínusové silové polia. Môžeme si ich predstaviť ako nabíjacie a vybíjacie prúdy.
– Ak sa postavíme chrbtom ku sfinge, získame nabitie haďou silou ducha, ktorú Indovia volajú kundalíni a ktorú starí Egypťania pomenovali prahadom. Keď kráčame okolo, cítime tento účinok ako búšenie v temene hlavy v prípade , že sme naň citliví.
– Ak sa postavíme tvárou ku sfinge, zakrátko cítime búšenie v čelnej oblasti hlavy a v oblasti kostrče. Niektoré pokusné osoby, ktoré vopred o ničom nevedeli, hovorili o ľahkej triaške kože, prechádzajúcej v smere zhora nadol.
– Medzi labami sfingy je neutrálna zóna.
Staroegyptský tréningový program prameňa mladosti v štyroch stupňoch
– jemná masáž aury – pre začiatočníkov a senzitívne osoby
– obnova bioenergetického poľa – pre pokročilých
– staroegyptský fond energie – majstrovský stupeň
– faraónsky prameň mladosti

Pomôcky:
– na skúšanie, trénovanie senzibility, tréning s virguľou stačí menší obelisk a pyramída – ktoré vieme postaviť napr. na stôl
– na trénovanie podľa tréningového plánu treba:
dva rovnako veľké, min. 100cm vysoké obelisky – žula, bazalt, poprípade zo sadry (menšia intenzita)
dve masívne pyramídy vysoké 20 -25 cm – z kovu alebo kameňa. Dve ďalšie pyramídy polovičnej veľkosti, kyvadlo, virguľa, kompas.

 

Tags: ,

Tento príspevok bol odoslaný v pondelok, september 24th, 2018 o 10:32 a je zaradený pod články. Môžete sledovať akékoľvek reakcie cez RSS 2.0 feed. Môžete zanechať reakciu, alebo spätný odkaz - trackback z Vašej stránky.

Zanechajte reakciu

Musíte byť prihlásený aby ste mohli komentovať.


Copyright © 2018 - prirodna-medicina.SELEKCIA.SK - používame WordPress
Design blogov vytvorili InfoCreek